Finansiering av filmer

Att göra film är en kostsam historia. Förutom all personal och alla skådespelare som ska ha betalt är kostnaderna för den tekniska utrustningen och redigeringsarbetet ofta mycket höga. Lägg därtill administrativa kostnader och marknadsföringskostnader så är det inte förvånande att det är dyrt att producera film. Det är dessutom närmast omöjligt att beräkna intäkterna med någorlunda säkerhet. Om filmen blir en succé eller en flopp vet man först några dagar efter att den har haft premiär.

Det största problemet för den som vill göra en film är inte att hitta ett bra manus eller hitta rätt skådespelare. Den största utmaningen är att ordna finansiering så att det är möjligt att realisera filmprojektet. Vid finansieringen av en film gäller det att vara minst lika kreativ som vid skapandet av filmen i sig. Det är därför inte ovanligt att produktionen av en film består av ett lapptäcke av olika finansieringskällor. Idag är det sannolikt endast Netflix och Amazon som har tillräckliga medel för att själva finansiera nya filmer.

Försäljning av kringprodukter

Vid större produktioner utgörs finansieringen till en del av försäljning av olika “kringprodukter”. Dessa produkter benämns ofta även som “merch”, och syns i själva filmen eller har ett nära samband med filmen. Som exempel kan nämnas Jurassic Park, där de produkter som såldes på nöjesparken i själva filmen även såldes i vanliga butiker. Ett annat exempel är att man i samband med Star Wars-filmerna sålde bland annat Baby Yoda merch i form av dockor i de flesta leksaksbutiker. I större filmer utgör den här typen av finansiering en viktig del av den totala finansieringen.

Investerare

Det är inte ovanligt att förmögna människor, eller framträdande personer inom filmbranschen och deras bolag, agerar som investerare i filmproduktioner. Ofta bidrar de med mycket stora belopp. Det är dock inte fråga om några donationer. Den här typen av finansiering är investeringar, med förväntningar och krav på avkastning. I praktiken blir dessa investerare en form av delägare i projektet. Enkelt förklarat innebär det att en person eller ett företag som har investerat ett belopp motsvarande till exempel 15 procent av den totala produktionskostnaden har rätt till 15 procent av nettovinsten från filmen.

Bidrag

En ofta omdiskuterad finansieringsform är bidrag. I Europa finns det sedan länge en tradition att staten bidrar med pengar till filmindustrin genom att ge bidrag till olika filmer. Bland annat har Italien och Frankrike varit mycket generösa mot sina filmskapare genom denna form av stöd. I Sverige benämns denna form av bidrag som filmstöd och det är något som hanteras av Svenska filminstitutet. Det är inte fråga om något generellt stöd som delas ut till samtliga filmer som görs i Sverige. I praktiken är det mycket få filmer som beviljas stöd, och det sker först efter en individuell prövning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *